OBÓZ SŁUŻBY PRACY RZESZY – Vogelherd, niedaleko Szczepanowa.

0 %